Tajemství páteře, která byste rozhodně měli znát

Tělo skrývá různá tajemství a znát je dělá velký rozdíl mezi tím, jak o své zdraví pečujete, a tím, jak byste to doopravdy měli dělat. A páteř jich ukrývá opravdu mnoho. Je jednou z nejdůležitějších struktur. Znát její tajemství je v dnešní době mnohem důležitější než kdy dřív. Proč? Odpověď je jednoduchá.

Náš životní styl a prostředí, ve kterém žijeme, nikdy nebyl tak odlišný od toho, co je pro nás přirozené. Naše tělo (i mysl) se vyvíjelo statisíce let v úplně jiných podmínkách, než ve kterých teď žijeme. A to ať chcete, nebo ne, má obrovské dopady na naše zdraví a kvalitu života. Statisíce let evoluce jsme jednoduše vyhodili z okna a potom se divíme, že nás něco bolí, že se necítíme dobře, že trpíme civilizačními nemocemi.

To jsou právě nemoci, které nejsou infekční, neseslal je na nás žádný bůh a velmi často nejsou ani žádnou nešťastnou náhodou, u které bychom se měli ptát proč zrovna já. Jsou to nemoci z nesouladu. Z nesouladu mezi tím, co potřebuje náš organizmus k zdravé funkci, a mezi tím, co mu ve skutečnosti „dopřáváme“, k čemu ho nutíme nebo jak ho zotročujeme.

Nejsou božím trestem za naše hříchy, ale přece jen trestem jsou. A to za hříchy, kterými hřešíme proti přirozenosti. A tímto hříchem je to, co děláme často z nevědomosti. Říká se, že když je hlava blbá, trpí celé tělo. Také se říká, že neznalost zákona neomlouvá. A v tomto případě je to skutečně pravda. Proto je důležité znát tato tajemství, aby neznalost nepřinášela výsledky, které nechcete.

Pokud totiž opustíme tuto náboženskou terminologii, jde o následky. O výsledky našeho snažení nebo naopak nečinnosti. Vy něco děláte nebo naopak neděláte a dostáváte výsledky. Pokud se vám nelíbí, jaké výsledky dostáváte, potřebujete změnit to, co děláte, tak, abyste dostávali výsledky, které dostávat chcete.

Páteř, seznamte se prosím

I když nepotřebujete znát přesný počet obratlů a její přesnou anatomii na to, abyste měli zdravou páteř, je velmi užitečné, když máte ponětí, jak páteř vypadá, z čeho se skládá, kde se nachází apod. Proto se podíváme na to opravdu podstatné. Některé věci jsou vám možná dobře známé, ale na mnohé aspekty páteře se podíváme z pohledu, který jste si nejspíš neuvědomili nebo ho neznáte.

Trošku slovíček na začátek. Na Slovensku se páteři říká chrbtica. Někdy se říká o někom, kdo je bezpáteřní, že nemá chrbtovú kosť. V angličtině se zase páteř někdy označuje jako backbone (zádová kost). Předpokládám, že toto je sice každému jasné, ale je dobré si uvědomit, že páteř rozhodně není jednou kostí. Je to hodně kostí a mezi nimi ještě víc kloubů. Pojďme na to.

Malá lekce anatomie

Základní anatomii popíšu jen velmi stručně, vydržte. Nebo pokud ji znáte, přeskočte klidně rovnou na první tajemství. V nejužším slova smyslu je páteř kostěný sloupec skládající se z 33 až 34 obratlů. 7 krčních, 12 hrudních, 5 bederních a 4–5 kostrčních. Obratle křížové kosti srůstají v kost křížovou, která tvoří součást pánve, a obratle kostrční v kostrč.

Tělo obratle (kromě prvních dvou krčních obratlů, které mají dost speciální tvar) je vejčitého tvaru. Je základní nosnou částí páteře. Ze zadní plochy těla obratle odstupuje obratlový oblouk. Tělo a oblouk uzavírají obratlový otvor. Složením těchto otvorů, které jsou nad sebou, vzniká páteřní kanál, kterým probíhá mícha.

Vertebral body – tělo obratle, vertebral foramen – obratlový otvor, vertebral arch – obratlový oblouk, superior articular process – horní kloubní výběžek, inferior articular process – dolní kloubní výběžek, transverse process – příčný výběžek, spinous process – trnový výběžek

Dále z obratlového oblouku odstupují obratlové výběžky. Celkem je jich sedm. Čtyři se nacházejí po stranách obratlového oblouku. Jsou to kloubní výběžky. Dva z nich vybíhají nahoru a dva dolů. Spojují se s kloubními výběžky horního a spodního obratle. Horní a dolní výběžek sousedních obratlů tvoří meziobratlový kloub.

Další tři výběžky, které vybíhají u obratlového oblouku, jsou dva příční výběžky směřující do stran a směrem dozadu vybíhá jeden trnový výběžek (bude o něm ještě řeč). Na tyto tři výběžky se upínají svaly a vazy.

Mezi těly obratlů se nacházejí meziobratlové ploténky. První je mezi druhým a třetím krčním obratlem a poslední mezi pátým bederním obratlem a kostí křížovou. Celkově je jich 23.

Vlastní páteř, tedy obratle a ploténky, spojuje dohromady ohromná, složitá a dokonalá síť mnoha vazů a svalů. To by mohlo zatím stačit. Teď zmíněná „tajemství“:

Tajemství č.1: Páteř není to, co si myslíte

Kde myslíte, že se nachází vaše páteř? No přece vzadu, že? No a právě toto je a není pravda. Mnoho lidí má za to, že páteř je to, co vidí na zádech. To, na co dokážou sáhnout a co vidí jako ty kopečky, jako tady na obrázku. U hodně štíhlých lidí, když se předkloní, jsou ty kopečky vidět od krku až k pánvi. Tak přesně toto páteř není. Nebo přesněji řečeno rozhodně jen toto není páteř.

Je to jen malinká část, jsou to jen špičky už zmíněných trnových výběžků páteře. Je to jako se špičkou ledovce. To podstatné je pod hladinou moře, špička je jen malý kousek. Mnoho lidí má ale toto za páteř a dál se ve svém uvažování nedostanou. Ale páteř, stejně jako ledovec, sahá mnohem hlouběji.

Třeba v oblasti krční a bederní je přední strana těl obratů téměř uprostřed vašeho těla. Uprostřed krku a uprostřed břicha. To je celkem hluboko, že? Tipuji, že mnohem hlouběji, než jste si mysleli. Pokud se podíváte na obrázky, tak zjistíte, že je to velmi mohutná struktura.

Ty kopečky na zádech jsou jen špičky trnových výběžků, potom pár centimetrů pokračuje samotný trnový výběžek, další centimetry zabírá obratlový oblouk, ve kterém je uložená mícha, a až potom jsou samotná těla obratlů, která mají také pár centimetrů v závislosti na velikosti obratle.

A právě oblast těl obratlů je to, co tvoří hlavní nosnou část páteře. Tam se odehrává nejvíc problémů s páteří. Ne na špičkách trnových výběžků.

Proč je to důležité?

Není jedno, kde si myslím, že je páteř? řeknete si.

Ne, není, pokud chcete s páteří dobře pracovat. A pokud s ní dobře pracovat chcete, musíte ji cítit, uvědomovat si ji. A pokud ji chcete cítit, potřebujete vědět, kde je. Nejen špička trnového výběžku, ale i její podstatná část. Cítění – uvědomování páteře je totiž prvním a nevyhnutelným krokem, pokud chcete s páteří pracovat opravdu do hloubky, pokud se ji chcete naučit používat správně.

Jinak s ní můžete naslepo „kvedlat“, jak vám poradil nějaký odborník, ale nebude to přesně to, co potřebuje vaše páteř. Bude to standardizované doporučení pro průměrnou položku z tabulky. A statistický průměr je jedna věc a vy a vaše páteř jste věc druhá. Takže ano, potřebujete si uvědomovat svoji páteř, hlavně pokud chcete dosáhnout správného srovnání těla.

Tajemství č.2: Neexistuje krční, hrudní ani bederní páteř

Tady si možná zase řeknete, jak to? Vždyť před chvílí jsi vyjmenoval počty krčních, hrudních a bederních obratlů. Ano, vyjmenoval. Je to anatomické dělení a popis, kde se ty obratle nacházejí. Obratle se dokonce v jednotlivých částech liší svým tvarem a funkcí. Přesto je toto dělení dobré tak do knížky. A vy na něj vlastně zapomeňte.

Proč? Protože s páteří potřebujete pracovat vždy jako s celkem. Cvičit nebo léčit čistě krční nebo bederní páteř je pitomost. Protože to nefunguje. Ano, může to přinést dočasnou úlevu, která může trvat i poměrně dlouho. Ale vždy to bude jen úleva, a ne vyřešení problému.

Krátký osobní příklad. Kdysi mě pobolívala bederní páteř. Tak jsem s ní několik dní cvičil. Nastala úleva, ale stále mi tam něco vadilo. Potom jsem začal cvičit s hrudní páteří. Úleva se prohloubila, ale nebylo to stále ono.

Nakonec jsem se dostal ke krční páteři. A tam jsem zjistil, že mi při cvičení stále něco přeskakuje. Postupně se přeskakování zmírňovalo, až zmizelo úplně. A s tím i úplně, jako lusknutím prstů, zmizelo i pobolívání a tuhost v bederní páteři.

Pokud bych s cvičením zamrzl jen v oblasti beder a nepostoupil bych ke krku, asi bych s nimi kvedlal doteď. Ulevovalo by mi to, ale nevyřešilo by to problém. Takže i vaše problémy můžou mít příčinu úplně jinde, než kde je cítíte.

Třeba častá blokáda SI kloubů (tzv. esíček) mívá příčinu v hlavových kloubech. Tedy přesně na opačné straně páteře. Jako fyzioterapeutovi mi prošlo rukama opravdu hodně lidí. Takže vím, že se nejedná jen o moji zkušenost. Prostě je to tak. Zapomeňte na toto dělení. Pečujte vždy o celou páteř.

Tajemství č.3: Páteř není jen o páteři

Mnoho lidí o páteři přemýšlí jako o sloupci obratlů. Ti pokročilejší také o ploténkách mezi nimi. Jenže kdybyste tyto obratle vzali do ruky, mohli byste je rozhodit po stole jako hrací kostky. Nic by nemohly podepírat, ani by nedržely pohromadě.

O páteři vždy přemýšlejte v souvislosti s jejím okolím. Bez vazů a drobných svalů, které drží páteř pohromadě, by páteř nebyla páteří.

Většina lidí tak nějak ví, že existují zádové svaly. Znají většinou jen velké svaly, zase jen ty, které je vidět. Málo lidí zná malinkaté svaly, které se nacházejí v úplně těsné blízkosti páteře, dokonce v páteři.

Svaly zad tvoří vrstvy podle hloubky, kde se nacházejí. Nechci vás teď učit anatomii, uvedu jen pár příkladů pro vaši představu. Svaly, které jsou nejlépe viditelné, nejvíc na povrchu jako třeba trapézový a široký sval zádový, jsou první vrstvou. Pod trapézem je třeba zvedač lopatky a spolu s dalšími svaly patří k druhé vrstvě.

Abych to zkrátil, potom jsou svaly, které přináleží ještě ke třetí, čtvrté a páté vrstvě. Až v šesté a sedmé vrstvě hluboko se nacházejí drobné svaly velmi, velmi těsně u páteře nebo vysloveně mezi výběžky páteře. Pokud chcete s páteří pracovat opravdu účinně, potřebujete se dostat až do těchto hloubek.

Hluboké svaly páteře. Šestá a sedmá vrstva.Hluboké svaly páteře. Šestá a sedmá vrstva.Hluboké svaly páteře. Šestá a sedmá vrstva.

To běžné cvičení většinou nedokáže. Dokonce ani mnoho cvičení z jógy ne. A určitě se tam nedostane žádný typ masáže, ani té hloubkové. Skvěle to třeba umí páteřní čchi-kung.

Dále na to, jak je na tom vaše páteř, má vliv třeba postavení pánve, kyčelních kloubů, nožní klenby nebo palce na noze. To, jak dýcháte nebo nedýcháte a kam dýcháte. Jaké je vaše srovnání těla. Jak jsou na tom vaše vnitřní orgány, jak jsou na tom vazy, které je drží na místě.

Uvedu úplně reálný příklad. Velmi zjednodušeně řečeno, třeba váš žaludek může tahat za plíce. A úpon horního hrotu plic vám může tahat za rameno nebo krční páteř. A tím vám způsobovat bolest nebo nakonec výhřez ploténky v krční páteři. To má hodně daleko k tomu, že stačí nechat se namasírovat nebo kroutit hlavou, abyste se zbavili chronické bolesti krční páteře, že?

Také existují vztahy vertebro-viscerální a viscero-vertebrální, tzn. vztahy, kdy stav páteře ovlivňuje stav vnitřních orgánů a zase naopak. Ale o tom asi víc až jindy. Také vám o tom povím víc přímo v kurzu.

Jsou i další tajemství…

O tom ale zase až někdy příště. Rozsah tohoto článku mi nedovoluje probrat je všechna. Do detailů se jim budeme věnovat v 10 on-line lekcích. Pokud chcete s páteří pracovat účinně, je dobré tato a další tajemství znát. Protože na nich staví také přístup a techniky, které použijete.

Uzdravování páteře nespočívá v křupnutí, polknutí pilulky nebo dělání lokálního cvičení na krční či bederní páteř. Vy už to víte, a to bylo cílem tohoto článku. Páteř je neuvěřitelně komplexní a dokonalá struktura.

Pokud vám bude někdo tvrdit, že problémy s páteří máte proto, že chodíte po dvou, nebo proto, že se teď dožíváme vyššího věku, a páteř tudíž není dokonalá, takže se těm problémům nejde vyhnout, pošlete ho do háje. A je jedno, kolik titulů má před nebo za jménem. Toto je přístup „nic se nedá dělat, tak to prostě je“. A pokud si ho vezmete za svůj, nejspíš to tak bude.

Jak řekl Henry Ford: „Jestliže věříte, že něco dokážete, nebo jestliže věříte, že ne, pak máte v obou případech pravdu.“

Takže si pečlivě vybírejte, čemu věříte. Tím, že je páteř tak komplexní strukturou, potřebuje také komplexní přístup.

A i když jsme se v tomto článku podívali páteři na kloub z pohledu západního, právě komplexní holistický přístup nabízí spíš medicína čínská. Nikdy neměla tendenci rozdělovat člověka na tělo a mysl.

Nikdy neměla tendenci člověka rozsekat na malé součástky a potom bez ohledu na celek je nutit, aby fungovaly správně, a to i přes to, že součástky, které k nim mají vztah, správně nefungují. To je přístup pro strom nevidět les.

V 10 on-line lekcích se budeme dívat na páteř jako na celek. A také na vše, s čím páteř souvisí a co souvisí s páteří. Budeme hlavně cvičit čchi-kung a psychofyzická cvičení inspirovaná Feldenkraisovou metodou, ale řekneme si i další tajemství. Pokud se chcete přidat, cesta vede tudy.>>>

Erik Palko
Ve své praxi spojuji prastaré učení čínské medicíny s poznatky medicíny moderní. Přes vědomý pohyb a dotek učím své klienty, jak mohou tím, že procítí a poznají své tělo, žít zdravější a radostnější život. Znovu v něm být doma. Napsat mi můžete na erik@erik-palko.cz Více o mě se dočtete zde >>
Komentáře
  • Chcete přežít podzim ve zdraví? 

    Přestaňte dělat chyby, které vám oslabují imunitu. Podzim nemusíte promarodit. Naopak můžete položit pevné základy svého zdraví na celou zimu.

  • Nejnovější příspěvky