Iluze, která dělá náš svět nemocným

V našem „západním“ světě existuje taková jedna velmi rozšířená iluze. Existuje i v tzv. „vědeckém“ světě, který tvrdí, že je založený na důkazech, že je evidence based. Ale přitom jsou důkazy, které tento svět velmi rád ignoruje. Tváří se, že neexistují, nebo je tvrdošíjně odmítá zkoumat. Na druhé straně hledá, ověřuje a vyrábí důkazy, které se mu naopak do krámu hodí…

Celá naše medicína – ta klasická západní stojí ještě stále na iluzorním karteziánském rozdělení lidské bytosti na tělo a ducha. Tváříme se, že jsme moderní, pokrokoví, vědečtí, a přitom tento nesmysl – něco, co ve skutečnosti vůbec neexistuje, dál přijímáme jako fakt. Jako fakt, ze kterého potom vycházíme a na základě kterého myslíme, konáme, zkoumáme a léčíme.

Co znamená být moderní?

Nedávno jsem poslouchal rozhovor s jedním psychologem. Byl to dobrý rozhovor a podle všeho dobrý psycholog. Co mě však zaujalo, bylo, jak opakovaně říkal „a toto se děje ještě stále i v 21. století“, „ale vždyť už jsme v 21. století, to už by se nemělo, nebo mělo dít toto a toto“… jako by to, že jsme ve 21. století, něco znamenalo.

Jako by se s plynutím času lidstvo stávalo moudřejším, vyspělejším a ať už to znamená cokoliv i modernějším. Technologicky jsme se od vynálezu kola nepochybně dost posunuli. Ale posunuli jsme se i jinak?

V jednom příběhu jsem četl, že mistr (rozuměj moudrý – osvícený člověk) byl fascinovaný technologickými hračkami, ale odmítal je považovat za pokrok. Za skutečný pokrok považoval opravdovou změnu v srdcích a myslích lidí k lepšímu, ne pokrok hračiček a čistě racionálního myšlení odtrženého od cítění.

Když se ho jeden novinář ptal, co si myslí o moderní civilizaci, odpověděl: „Myslím, že by to byl výborný nápad.“

Pokud chcete vládnout, zabraňte lidem, aby mysleli sami za sebe. Přesvědčte je, že jen kněz, rabín… vědí, co chce Bůh, co říká Bůh. Přesvědčte je, že jen věda, stejně jak písmo svaté ví, co je pro vás dobré. A potom třeba můžete tvrdit, že člověka lze rozdělit na tělo a duši. A že tak ho lze, nebo dokonce je potřeba i léčit.

Takže potom máme odborníky na duši, na mysl, na tělo – dokonce na různé jeho součástky. Vytěsnili jsme city, emoce a na piedestal postavili rozum. Mnohem víc jsme nemocní z nezvládnutých emocí než z myšlenek. To emoce dávají myšlenkám sílu.

To emoce vám skroutí žaludek, rozbuší srdce, polije vás studeným potem…

Myšlenky rozhodně ovlivňují emoce, ale také emoce ovlivňují myšlenky. A každá emoce i myšlenka ovlivní tělo. Nejdřív jeho funkci a potom i jeho hmotu – buňky, tkáně, orgány.

Pohyb, tělesné napětí, bolest, radost, slast – to všechno zase ovlivní naše prožívání a myšlení. Neexistuje psychické napětí, které by se neprojevilo v těle a naopak. Můžou být různé intenzity, nemusíte si být některého z nich vědomi, ale vždy se vyskytují propojeně.

Zkoušet je oddělit je jako zkoušet oddělit mokro od vody.

Chcete se cítit líp psychicky? Fyzicky, emocionálně, citově, sexuálně…?

Potřebujete se stát celým člověkem. Pojďte nejenom myslet, ale i cítit. Pojďte nejen číst nebo poslouchat rady z venku, ale i ty zevnitř. Říká se tomu cesta přímého poznání. Nejen toho rozumového. To je ploché, jednorozměrné, popisuje jen část vaší reality. Opravdové poznání je trojrozměrné. Obsahuje rozum, emoce (srdce) i tělo.

Vstup přes tělo je nejsnazší, protože je hmatatelný – nejsou to teorie, hypotézy, představy. Je to hmatatelná realita tady a teď. Myšlenkami se můžete ztratit v minulosti nebo budoucnosti. Můžete si třeba i vymyslet svět, ve kterém existují tělo a mysl jako samostatné jednotky.

Můžete si vymyslet svět, kde léčit tělo bez duše a také naopak dává smysl. A nejen to. Dokonce si můžete vymyslet i svět kde to opravdu funguje. Jenomže svět, ve kterém žijete, není vymyšlený. Ve světe, ve kterém žijete, to možné není.

Cítění je nevyhnutelnou podmínkou zdraví

Takže cítění je nevyhnutelnou podmínkou zdraví – psychického i fyzického, nebo lépe řečeno psychofyzického. Cítit můžete jen tady a teď. Nemůžete cítit zítra nebo včera. Cítění vás spojuje s realitou. Cítění vás informuje o realitě. A na základě poznání, uvědomování si reality, se můžete informovaně rozhodovat a konat.

Chcete udělat první krok k celistvosti? Pokud vám to dává smysl, připojte se ke mně v online kurzu zdarma: Vypusťte stres a dobijte si baterky za 7 dní. Někde se začít musí a jak už jsem psal, nejsnazší je začít přes tělo a cítění. Tomu se v kurzu budeme věnovat. Budu se na vás těšit uvnitř kurzu. 🙂

Erik Palko
Ve své praxi spojuji prastaré učení čínské medicíny s poznatky medicíny moderní. Přes vědomý pohyb a dotek učím své klienty, jak mohou tím, že procítí a poznají své tělo, žít zdravější a radostnější život. Znovu v něm být doma. Napsat mi můžete na erik@erik-palko.cz Více o mě se dočtete zde >>
Komentáře
  • Chcete správně nastartovat rok podle čínské medicíny?

    Jaro je klíčovým obdobím, důležitým začátkem pro všechny ostatní roční období. Můžete „opravit“ chyby minulých let. Nasměrovat své zdraví novým lepším směrem. Přečtěte si, co dělat, a naopak nedělat, abyste byli po celý rok zdraví a silní.

     

  • Nejnovější příspěvky